WEB広報・会員ニュース

大島芳樹会員、Koskivirta Jeanstefan Harry Antero 会員、權業善範会員、藤田健人会員の令和5年度科学技術分野の文部科学大臣表彰若手科学者賞受賞について

本会の大島芳樹会員、Koskivirta Jeanstefan Harry Antero 会員、權業善範会員、藤田健人会員が、令和5年度科学技術分野の文部科学大臣表彰において若手科学者賞をそれぞれ以下の業績により受賞しました。日本数学会より心からお慶び申し上げます。

大島芳樹(東京大学大学院数理科学研究科 准教授)
 「実簡約リー群のユニタリ表現の研究」
Koskivirta Jeanstefan Harry Antero(埼玉大学大学院理工学研究科 准教授)
 「法p保型形式の重さとコホモロジー消滅の研究」
權業善範(東京大学大学院数理科学研究科 准教授)
 「極小モデル理論を中心とした高次元代数多様体の研究」
藤田健人(大阪大学大学院理学研究科 准教授)
 「ファノ多様体のK安定性の研究」